Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet.

Skrivelse 1998/99:61

Regeringens skrivelse

1998/99:61

Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför

2000-talet.

Skr.

1998/99:61

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 4 mars 1999.

Göran Persson

Anna Lindh

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Regeringen presenterar i denna skrivelse en svensk Asienstrategi inför

2000-talet. Utgångspunkten är Sveriges intressen och ansvarstaganden

som de kommer till uttryck i vårt internationella agerande, önskan att

främja vår välfärd genom sysselsättning och tillväxt samt de asiatiska

ländernas egna mål och behov. Målsättningen är att skapa varaktiga, för-

djupade och ömsesidiga förbindelser.

Skrivelsen redovisar regeringens Asienpolitik inom ett antal
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-03-08 Bordläggning: 1999-03-09 Hänvisning: 1999-03-10 Motionstid slutar: 1999-03-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Följdmotioner (12)