Frihet från förtryck - skrivelse om Sveriges demokratibistånd

Skrivelse 2008/09:11

2008/09:11

utvecklingssamarbete

till

och

politiska

framstegen.

utvecklingssamarbete

långsiktiga

det.

samarbetslandets

verksamhet.

FN:s

uppnås.

demokratibistånd

kulturliv.

näraliggande

områden.

långsiktiga

demokratisering.

utvecklingssamarbetet.

Internet)

yttrandefriheten

samhälle

fattigdom.

sammanslutning.

procedurer

korruption.

lokal

valprocessen.

lagstiftning.

statens

offentliga

utvecklingsbehov.

brottmålsdomstolens

förändring.

demokratisering.

och

rot.

partinära

friheter.

Sveriges

dem

deltagande

utvecklingssamarbetet.

internationell

landkategorier

olika

initiativ

eller

landets

regimer.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-09-26 Bordläggning: 2008-09-30 Hänvisning: 2008-10-01 Motionstid slutar: 2008-10-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.