Regeringens förvaltningspolitik

Skrivelse 2000/01:151

Regeringens skrivelse 2000/01:151

Regeringens förvaltningspolitik

Skr.

2000/01:151

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 30 augusti 2001

Göran Persson

Britta Lejon

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för arbetet med genomförandet av regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram – En förvaltning i demokratins tjänst och en allmän lägesbeskrivning avseende olika områden.

Regeringen har genom det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet ställt förvaltningspolitiken i blickpunkten och finner bl.a. mot den bakgrunden det angeläget att återkommande och samlat informera riksdagen om utvecklingen på det förvaltningspolitiska området.

1

Innehållsförteckning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2001-09-07 Bordläggning: 2001-09-18 Hänvisning: 2001-09-20 Motionstid slutar: 2001-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.