Regeringens redogörelse för regelförbättringsarbetet

Skrivelse 2005/06:49

Regeringens skrivelse 2005/06:49

Regeringens redogörelse för regelförbättringsarbetet Skr. 2005/06:49

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Harpsund den 8 december 2005

Göran Persson

Thomas Östros

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnas en redogörelse för regeringens arbete med regelförbättring under 2004 och framåt och särskilt uppföljningen av regeringens handlingsprogram för minskad administration för företagen som presenterades i regeringens skrivelse 2004/05:48 Regeringens handlingsprogram för minskad administration för företagen m.m. Handlingsprogrammet skall vara genomfört under innevarande mandatperiod. Vidare redovisas det arbete med förbättrade regler för företagen som genomförts under 2004 samt de förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-12-15 Bordläggning: 2005-12-15 Hänvisning: 2005-12-16 Motionstid slutar: 2006-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.