Riksrevisionens rapport 2011:1 Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen

Skrivelse 2010/11:134

Regeringens skrivelse 2010/11:134

Riksrevisionens rapport 2011:1 Säsongsarbetslösa och Skr.

arbetslöshetsförsäkringen

2010/11:134

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 28 april 2011

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat om regeringen, Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har arbetat för att de säsongsarbetslösas tid i arbetslöshet inte ska bli onödigt lång. Riksrevisionen anser att Arbetsförmedlingen skulle kunna bidra till att korta de säsongsarbetslösas tid utan arbete genom att ge större tillgång till program och ställa högre krav på aktivt arbetssökande. De säsongsarbetslösa är få i förhållande till övriga arbetslösa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-05-12 Bordläggning: 2011-05-12 Hänvisning: 2011-05-13 Motionstid slutar: 2011-05-27