Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar

Skrivelse 2012/13:50

Regeringens skrivelse 2012/13:50

Riksrevisionens rapport om Trafikverkets

Skr.

upphandling av vägar och järnvägar

2012/13:50

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 december 2012

Fredrik Reinfeldt

Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar – leder den till hög produktivitet?

1

Skr. 2012/13:50

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Definitioner.......................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-12-18 Hänvisning: 2012-12-19 Bordläggning: 2012-12-19 Motionstid slutar: 2013-01-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.