Strategisk exportkontroll 2010 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Skrivelse 2010/11:114

Regeringens skrivelse 2010/11:114

Strategisk exportkontroll 2010 - krigsmateriel

Skr.

och produkter med dubbla användningsområden

2010/11:114

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 2011

Fredrik Reinfeldt

Gunilla Carlsson

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken avseende krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2010. Skrivelsen innehåller också en redovisning av exporten av krigsmateriel under år 2010. Därtill beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.

1

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-03-21 Bordläggning: 2011-03-23 Hänvisning: 2011-03-28 Motionstid slutar: 2011-04-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.