Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning - en sammanfattning av "Nationell strategisk rapport för Sverige 2012"

Skrivelse 2012/13:154

Regeringens skrivelse 2012/13:154

Strategiskt tillväxtarbete för regional

Skr.

konkurrenskraft, entreprenörskap och

2012/13:154

sysselsättning – en sammanfattning av

”Nationell strategisk rapport för Sverige 2012”

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 maj 2013

Maria Larsson

Annie Lööf

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller en sammanfattning av Nationell strategisk rapport för Sverige 2012 – om Sveriges nationella strategiska referensram: ”En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
2007–2013”
som regeringen lämnade till Europeiska kommissionen i december 2012. Sammanfattningen fokuserar på de fyra prioriterade insatsområdena
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-05-21 Bordläggning: 2013-05-21 Hänvisning: 2013-05-22 Motionstid slutar: 2013-06-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.