Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR), Partnerskap för fred (PFF) och krishanteringsinsatser

Skrivelse 2008/09:137

2008/09:137

och

       
                                                     
       
             
             
             
                 
                                           
       
                                 
                             
                       
         
       
         
           
             
             
         
           
                 
       
                 
     
           
             
       
           
     
   

aktiviteter.

säkerhetspolitiska

området.

insatser.

fortsatta

förbättras.

samarbete.

samarbeten.

diskuteras

Sveriges

Afghanistan.

militär

internationella

krishanteringsinsatser.

snabbinsatsstyrkan.

forskningsinstitut.

eller

stridsgruppskoncept.

katastrofinsatser.

säkerhetssektorreformer.

försvarsdepartementet.

19

områden.

EADRCC

lokalanställda.

partnerländers

staber

programmet.

försvarsförpliktelser.

intresse.

följande

förmåga.

användas.

   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
   
     
   
   
     
   
     
     
     
   
   
     
   
     
       
       
     
       
     
       
       
     
       
     
       
       
       
       
       
       
     
       
     
       

Bulgarien

Finland

Georgien

Irland Island Italien Kanada Kazakstan Kirgizistan Kroatien Lettland Litauen

Moldavien Montenegro Nederländerna Norge

Portugal Rumänien Ryssland Schweiz Serbien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Tadzjikistan Tjeckien Turkiet Turkmenistan Tyskland Ukraina Ungern Uzbekistan Vitryssland

Björling

och

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-17 Bordläggning: 2009-03-17 Hänvisning: 2009-03-18 Motionstid slutar: 2009-04-01