Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Skrivelse 2008/09:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn

2008/09:102

senaste

också

sänkte

gymnasieskolan.

samma

tandvårdsområdet.

boende

information.

särskilda

tjänstens

med

av

pedagogisk

kommunallagen

bolag.

verksamheter.

period.

15

kronor

fastighetsavgiften.

landsting.

skattekraft.

skatteintäkterna.

statsbidrag.

avgiften.

statsbudgetens

förortskommuner.

utjämningen.

av

sektorn

konsumtionen

departementet.

kostnader.

kundvalssystem.

och

tillsvidareanställda.

sektor

perioden.

perioderna.

25000

ökade

heten.

kommuner

inv.

kronor.

kronor

2004–2008.

ökade

redovisning

lägsta

sektor.

landstingsägda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-04-15 Bordläggning: 2009-04-15 Hänvisning: 2009-04-16 Motionstid slutar: 2009-04-30