Vatikanens hållning till användning av kondom

Skriftlig fråga 2009/10:293 av Qarlsson, Annika (c)

Qarlsson, Annika (c)

den 4 december

Fråga

2009/10:293  Vatikanens hållning till användning av kondom

av Annika Qarlsson (c)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den 1 december infaller Världsaidsdagen. En dag som har betydelse för många människor. 33 miljoner människor runtom i världen lever med hiv i dag. Sedan epidemin bröt ut för knappt 30 år sedan har 25 miljoner människor dött i hivrelaterade sjukdomar. Det sjätte millenniemålet är att stoppa spridningen av hiv/aids helt till 2015. Om vi ska lyckas med det krävs det en gedigen insats de närmaste åren. Ett av de enklaste och mest effektiva sätten att stoppa spridningen av hiv/aids är att öka användningen av kondom.

Vatikanen har länge varit tydlig med sitt ogillande av preventivmedel, och då främst kondomer. Tidigare i år uttalade sig påven under ett besök i Afrika i frågan. Han sa då att man inte kommer till rätta med aidsspridningen genom att dela ut kondomer samt att det bara förvärrar problemet. Vatikanens och påvens inställning till kondomer är högst problematiskt. Kondomförbudet utsätter miljoner människor för risken att smittas av aids.

I den tredje prioriteringen för svenskt bistånd lyfts särskilt jämställdhet och kvinnors roll i utveckling med inriktning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive hiv och aids. Sveriges bidrag till kampen mot hiv och aids utgör en betydande del av insatserna inom hälsoområdet. Med den inriktningen finns ett tydligt incitament att uttala att Sverige tar avstånd mot påvens uttalande.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att tydligt visa att regeringen tar avstånd från påvens uttalande om och inställning till kondomanvändning, som tydligt strider mot svenska biståndssatsningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-12-04 Anmäld: 2009-12-04 Svar anmält: 2009-12-11 Besvarad: 2009-12-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-11)