Aceh

Skriftlig fråga 2002/03:963 av Ahlin, Urban (s)

Ahlin, Urban (s)

den 19 maj

Fråga 2002/03:963

av Urban Ahlin (c) till utrikesminister Anna Lindh om Aceh

Det fredsavtal som den indonesiska regeringen och ledarna för GAM (Rörelsen för ett fritt Aceh) skrev under i december förra året ingav hopp om en fredlig uppgörelse i den konflikt som präglat Indonesien och provinsen Aceh under flera årtionden.

Efter det att nya förhandlingar brutit samman har striderna åter börjat i Aceh. Enligt nyhetsrapporteringen har de indonesiska regeringstrupperna inlett en offensiv med deltagande av 45 000 soldater och poliser.

Upptrappningen av konflikten kommer att leda till nya svåra lidanden för befolkningen i Aceh och Indonesien.

Vad avser utrikesministern att göra för att Sverige och den Europeiska unionen kan bidra till att konflikten får en fredlig lösning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-05-19 Anmäld: 2003-05-20 Besvarad: 2003-05-22 Svar anmält: 2003-05-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-22)