ädelträ

Skriftlig fråga 1998/99:555 av Ygeman, Anders (s)

Ygeman, Anders (s)
Fråga 1998/99:555 av Anders Ygeman (s) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ädelträ

den 21 april

 

Naturskyddsföreningen har i dagarna kartlagt den svenska marknaden för trädgårdsmöbler. Trädgårdsmöbler i ädelträ är i år populärare än på länge och importen av exempelvis teak har ökat kraftigt.

Skälet till ökningen beror bl.a. på att tillverkarna genom olika garantier och certifikat hävdar att det rör sig om odlat ädelträ, dvs. ädelträ som inte är ett resultat av att regnskogen skövlats, eller bränts ned för att möjliggöra odlingen av ädelträ. Ofta har de själva utfärdat såväl garantierna som certifikaten, utan att ha täckning för dem.

Importen av ädelträ till Sverige kommer främst från Vietnam och Indonesien. I Indonesien bränns varje år en miljon hektar naturskog ned för att ge plats åt plantager. Trots alla löften, garantier och certifikat på den svenska marknaden kommer de flesta av vårens trädgårdsmöbler av ädelträ som säljs i Sverige vara resultatet av regnskogsskövling i andra länder. Trots att konsumenterna tror sig köpa en miljövänlig och/eller odlad produkt, bidrar de mot sin vilja till ytterligare skövling av den hotade regnskogen.

 

Vad avser statsrådet Lövdén att göra för att komma till rätta med bluffmärkningen av trägårdsmöbler och garantera konsumenterna tillförlitlig information?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-04-21 Anmäld: 1999-04-27 Besvarad: 1999-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga