Aeroseums framtid

Skriftlig fråga 2008/09:335 av Magnusson, Cecilia (m)

Magnusson, Cecilia (m)

den 2 december

Fråga

2008/09:335 Aeroseums framtid

av Cecilia Magnusson (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Stiftelsen Aeroseum arbetar sedan våren 1999 med att bevara den tidigare militära berghangaren vid Göteborg City Airport, före detta Göta flygflottilj (F 9), och utveckla detta 22 000 kvadratmeter stora bergrum till ett flygmuseum. Den verksamhet som stiftelsen bedriver där kallas Nya berget och det är den enda av de ursprungligen fem svenska berghangarerna som är möjlig att visa för publik. Anläggningen är unik, inte bara för Sverige utan även för världen.

I enlighet med riksdagens beslut ingår Aeroseum sedan januari i år i nätverket Sveriges militärhistoriska arv som Statens försvarshistoriska museer (SFHM) ansvarar för. Aeroseum har därmed ekonomiskt och praktiskt stöd från SFHM. Det ekonomiska stödet uppgår i år till något över 1 miljon kronor.

Redan i november 2004 lämnade Riksantikvarieämbetet ett förslag till regeringen med en begäran om att anläggningen skulle förklaras som statligt byggnadsminne och nationellt kulturarv samt att den skulle överföras till Statens fastighetsverk. Något svar på denna begäran har inte avgivits.

Om Nya berget på Säve inte klassas som en del av det nationella kulturarvet har Fortifikationsverket inget annat val än att försöka sälja området till högstbjudande. Nu har dessutom Fortifikationsverket aviserat en orimlig hyreshöjning, från 1,2 till 3,5 miljoner kronor per år, och situationen börjar bli ohållbar.

Mot bakgrund av ovanstående skulle jag vilja fråga ministern vilka åtgärder han avser att vidta för att regeringens och riksdagens intentioner avseende bevarandet av Nya berget vid Säve ska kunna uppfyllas.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-12-02 Anmäld: 2008-12-02 Besvarad: 2008-12-10 Svar anmält: 2008-12-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-10)