Åldersbestämning av ensamkommande

Skriftlig fråga 2015/16:1243 av Fredrik Schulte (M)

Fredrik Schulte (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

För en dryg månad sedan meddelande justitie- och migrationsministern att han vill se fler fall av en mer utförlig åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn. I dag görs få sådana, och när det väl sker höjs den beräknade åldern i nästan 80 procent av fallen, enligt medieuppgifter. Att vuxna som uppger sig vara barn placeras på så kallade HVB-hem för dem som verkligen är barn och ungdomar är mycket problematiskt och kan skapa stora problem för en redan utsatt grupp. Att ministern adresserar frågan är därför mycket positivt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsministern:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att fler ensamkommande ska åldersbestämmas och för att detta ska göras i ett tidigt skede för att undvika att vuxna placeras med barn och ungdomar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-05-18 Överlämnad: 2016-05-19 Anmäld: 2016-05-20 Svarsdatum: 2016-05-25 Sista svarsdatum: 2016-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga