Äldres idrottande

Skriftlig fråga 2018/19:183 av Roland Utbult (KD)

Roland Utbult (KD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

I Kristdemokraternas och Moderaternas budget som röstades igenom i riksdagen i december lyfter vi idrottens betydelse för människors hälsa.

Idrott innebär gemenskap och stärker människors fysiska hälsa. I samverkan med idrottsrörelsen och de nationella pensionärsorganisationerna genomför Moderaterna och Kristdemokraterna därför initiativet Äldrelyftet, som syftar till att ge fler äldre chansen till fysisk aktivitet och träning. Sådan träning kan förbättra livskvaliteten, öka hälsan, minska risken för fallolyckor och samtidigt främja gemenskap och sammanhang – och därmed bryta ensamhet. Anslaget Stöd till idrotten tillförs därför 20 miljoner kronor per år 2019–2021. Dessa medel ska gå till Riksidrottsförbundet, som tillsammans med pensionärsorganisationerna kan utforma aktiviteter som främjar äldres fysiska aktivitet och hälsa.

Detta framgår dock inte av regeringens regleringsbrev om anslag 13:1 i utgiftsområde 17, vilket det naturligtvis borde.

Jag vill därför fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Hur avser ministern att försäkra sig om att Kristdemokraternas och Moderaternas satsning på Äldrelyftet faktiskt genomförs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-08 Överlämnad: 2019-02-11 Anmäld: 2019-02-12 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga