ALF-medel till Örebro universitet

Skriftlig fråga 2012/13:593 av Bergman, Håkan (S)

Bergman, Håkan (S)

den 14 juni

Fråga

2012/13:593 ALF-medel till Örebro universitet

av Håkan Bergman (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

I april 2010 beviljades Örebro universitet rätt att bedriva läkarutbildning. De första studenterna antogs till programmet i januari 2011, och därefter har 65 studenter antagits per termin. Fullt utbyggd kommer utbildningen att omfatta ca 120 studenter per år. Det är en modern och uppskattad läkarutbildning med hög kvalitet. Finansieringen av läkarutbildningen består av olika delar: utbildningsanslag, så kallade ALF-medel för utbildning och forskning samt forskningsanslag. ALF-medlen är statens ersättning till landstingen för vissa kostnader i samband med utbildning och medicinsk forskning. Förhandlingar pågår nu om ett nytt ALF-avtal.

Länet och universitetet har nåtts av signaler från Utbildningsdepartementet om att man inte kommer att få medel på samma villkor som andra län/universitet som bedriver läkarutbildning. Det här är allvarligt, eftersom det kommer att bli mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att bedriva en läkarutbildning av hög kvalitet om Örebro universitet ska särbehandlas negativt i förhållande till andra lärosäten som bedriver samma utbildning.

När det gäller finansiering av läkarutbildningen har Örebro läns landsting och kommunerna i länet tagit ett mycket, mycket stort ansvar de första tre åren. Från och med 2014 får universitetet anslag från staten för finansiering av läkarutbildningen, men det är långt kvar till full finansiering.

Min fråga är därför:

Mot bakgrund av vilka fakta och argument avser utbildningsministern att negativt särbehandla läkarutbildningen vid Örebro universitet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-14 Anmäld: 2013-06-14 Besvarad: 2013-06-19 Svar anmält: 2013-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-19)