Alkoholkonsumtionens kostnad för samhället

Skriftlig fråga 2019/20:400 av Christina Östberg (SD)

Christina Östberg (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Systembolaget har beställt en ny studie som visar hur kostnaderna för alkoholkonsumtionen är fördelade i samhället. Alkoholkonsumtionen kostade samhället 103 miljarder kronor under 2017, enligt studien.

Det här är givetvis kostnader som belastar hela samhället och rör inte bara dem som dricker utan även anhöriga som får försämrad livskvalitet till följd av medberoende. Enligt studien är kostnaderna för den försämrade livskvaliteten till följd av alkohol 43 miljarder kronor.

Det är inte bara familjer som drabbas när någon dricker; andra exempel är arbetsplatsolyckor till följd av alkohol och de kollegor som blir drabbade i samband med dem. Även produktionsbortfall, där bland annat sjukfrånvaro och klienter inom kriminalvården ingår, uppgår till en kostnad på cirka 35 miljarder kronor.

I vårdköernas Sverige är det viktigt att belysa att sjukvården tog emot 660 000 alkoholrelaterade besök 2017, och nära hälften av dessa rör alkoholrelaterade psykiska sjukdomar, många orsakade av alkoholmissbruk. Detta påverkar en redan tungt belastad sjukvård. Alkoholen är inblandad i vartannat misshandelsfall; listan kan göras lång.

Forskning från bland annat WHO visar att det finns tre viktiga verktyg för att minska problemen med alkohol. Det är begränsad tillgänglighet, begränsad marknadsföring och att hålla uppe priserna, något Sverige redan gör. Detta tycks inte hjälpa.

Jag vill därför ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

Hur tänker socialministern agera för att reducera de samhällsekonomiska konsekvenserna av alkoholkonsumtionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-14 Anmäld: 2019-11-15 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga