Alternativ till läx-RUT

Skriftlig fråga 2014/15:671 av Anette Åkesson (M)

Anette Åkesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den 1 juli 2007 infördes en skattereduktion för fysiska personer som har haft utgifter för hushållsarbete. Läx-RUT infördes 2013 som ett förtydligande efter att Skatteverket efterlyst åtgärder för att komma till rätta med de gränsdragningsproblem man upplevde vid tillämpningen av lagen, det vill säga att det krävdes ett förtydligande av hur lagen skulle tolkas. Nu avskaffar regeringen möjligheten till avdrag för läx-RUT, och därför vill jag ställa frågan:

 

Hur ämnar finansministern åtgärda de tillämpningssvårigheter och gränsdragningsproblem som Skatteverket påtalat nu när läx-RUT avskaffas? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-16 Överlämnad: 2015-06-17 Anmäld: 2015-06-22 Svarsdatum: 2015-06-24 Sista svarsdatum: 2015-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga