Analys av de nya reglerna för återvinning

Skriftlig fråga 2018/19:644 av Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Regeringen beslutade förra året att införa nya krav för insamling av förpackningar och tidningar. Den nya förordningen om producentansvar för förpackningar ställer krav på att först gå till 60 procents och sedan 100 procents bortforsling av insamlat material från fastighetsgränsen i stället för dagens system med drygt 5 000 återvinningsstationer och fastighetsnära insamling för ca 30 procent av alla hushåll. Som alla förstår är detta en gigantisk reform, och från början utlovade den dåvarande miljöministern Karolina Skog att den skulle beslutas i riksdagen. Detta skedde dock aldrig, utan regeringen beslutade i stället om två nya förordningar.

Jag delar ambitionen att förbättringar ska ske där det är motiverat och möjligt med bibehållen samhällsnytta. När bransch efter bransch pekar på konsekvenser för det tryckta ordet, kvalitetsproblem för glasåtervinningen, kraftiga kostnadsökningar för handeln och tillverkarna samt en lång rad juridiska och praktiska problem kan man tänka sig att detta är analyserat i vanlig ordning genom en konsekvensanalys och en färdplan för implementering. Men detta finns inte, då den valda beslutsordningen gjorde att rimliga krav på analys och beslutsunderlag kringgicks. En hantering som är mycket allvarlig, då det handlar om investeringar i storleksordningen 10 miljarder, ökade årliga kostnader med flera miljarder och upp till 50 000 civilrättsliga avtal som Återvinningsindustrierna har i dag och som ingen vet hur de ska hanteras. Hushållen blir de som får stå för notan genom höjda priser.

Att dessutom Naturvårdsverket i sitt utkast till vägledning tydliggör att man tolkat regeringen som att miljönytta inte är vägledande kräver att regeringen tar sitt ansvar. Att man avslutade förra mandatperioden med ett illa underbyggt beslut som kan rasera delar av svensk återvinning innebär att man nu måste göra en omstart. Den analys som aldrig gjordes och som regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att genomföra när systemet är på plats måste startas redan nu.

Med anledning av ovanstående är min fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Kommer ministern att säkerställa miljönyttan av förpacknings- och tidningsinsamling genom att genomföra en analys av kostnadseffektivitet och miljönytta innan kostsamma investeringar sker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-13 Överlämnad: 2019-05-14 Anmäld: 2019-05-15 Svarsdatum: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22
Svar på skriftlig fråga