Ändrade regler för behörighet att söka in på polisutbildningen

Skriftlig fråga 2013/14:751 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

Polisen har ändrat sitt system för att söka in till polisutbildningen. Det innebär att alla de människor som läst in ämnen och fått högskolebehörighet via Folkhögskolorna har blivit diskvalificerade. Det är inte rimligt. Dessutom har Polisen gjort ändringen utan att sprida informationen vidare så att det blivit vidare känt.

Här i Gävleborg har vi i dagarna fått reda på flera personer som tagit studielån och läst in ämnen för att kunna söka in på polisutbildningen och som gjort det via Folkhögskola. De betalar ett högt personligt pris för Polisens agerande.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask blir därför följande:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att personer som läst på folkhögskolor blir behöriga att söka in på Polisutbildningen och så att de som nu kommit i kläm i skiftet kan göra det?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-08-13 Överlämnad: 2014-08-14 Besvarad: 2014-08-28 Sista svarsdatum: 2014-08-28 Anmäld: 2014-09-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga