ANDT-strategi

Skriftlig fråga 2020/21:257 av Michael Anefur (KD)

Michael Anefur (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

En strategi på ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning och tobak) finns för perioden 2016–2020. Eftersom strategin går ut under innevarande år har regeringen aviserat att ett arbete har påbörjats med en förnyad strategi som ska gälla från och med 2021. Detta är bra och nödvändigt.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser regeringen att den nya ANDT-strategin ska beslutas av riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-10-21 Överlämnad: 2020-10-21 Anmäld: 2020-10-22 Svarsdatum: 2020-10-28 Sista svarsdatum: 2020-10-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga