Ansvar för 20 000 bortglömda

Skriftlig fråga 2018/19:413 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

Det finns en stor grupp människor i samhället som "hamnar mellan stolarna" i gränslandet mellan sjukskrivning och arbete. Det handlar om de människor som inte uppnår 25 procent av sitt arbetsutbud, vilket är en nedre gräns för att komma in och få aktivt stöd av Arbetsförmedlingen. Enligt en uppskattning rör det sig om 20 000 personer i Sverige som inte bedöms vara redo för arbetslivsinriktad rehabilitering, men som samtidigt genom aktivering i en lägre omfattning bedöms kunna förbättra sin hälsa och närma sig arbete eller studier på sikt (SKL menar att siffran är för lågt räknad). En majoritet av dessa är kvinnor.

Varken Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan ser dem som sitt ansvar eller uppdrag. Landstingen anser sig endast arbeta med medicinsk rehabilitering. De får därmed inte det stöd till förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering de behöver och klarar av att ta emot, av någon part.

Under åren 2016 till 2018 finansierade Samordningsförbundet i Halland en insats för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som behöver en komma-igång-aktivitet. Insatsen kallades Växa och omfattade runt 180 personer. Under en period av tre till sex månader deltog de i ett aktiverande, socialt sammanhang. Över hälften av dem hade sin inkomst från Försäkringskassan och flertalet övriga hade försörjningsstöd från kommunerna. Innan projektet sjösattes befann sig dessa människor i passivitet och fick inget stöd i form av arbetsförberedande rehabilitering för att närma sig arbetsmarknaden.

Resultaten efter försöksperioden var slående. En stor andel – närmare 70 procent – gjorde tydliga stegförflyttningar mot arbetsmarknaden. Många gick från passiv sjukskrivning till en aktiv arbetslivsinriktad rehabilitering. 12 procent gick dessutom direkt ut i arbete! Trots det goda resultatet blev det svårt att implementera Växa. Försäkringskassan har inga medel för aktiva rehabiliteringsinsatser, och Arbetsförmedlingen har krav på att man ska uppnå 25 procent  av sitt arbetsutbud. Region Halland jobbar endast med medicinsk rehabilitering och kommunerna vill ha betalt om de skulle utöka sina arbetsmarknadsenheter för att också kunna omfatta personer med ersättning från Försäkringskassan.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Vad avser regeringen att göra för att tydliggöra ansvaret för denna grupp människor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-15 Överlämnad: 2019-03-18 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga