Ansvar för ID-kortsutfärdande

Skriftlig fråga 2007/08:1504 av Jansson, Eva-Lena (s)

Jansson, Eva-Lena (s)

den 28 juli

Fråga

2007/08:1504 Ansvar för ID-kortsutfärdande

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Genom flera interpellationer och frågor, som besvarats av integrationsminister Nyamko Sabuni och justitieminister Beatrice Ask, har jag tagit upp frågan om svårigheter för utländska medborgare att få ett ID-kort. Redan den 27 mars 2007 utlovades en ”skyndsam hantering” av frågan om ID-kort.

Efter att Polisstyrelsen avfärdat ID-kortsutredningens förslag att Polisen skulle bli ansvarig myndighet för utfärdande av ID-kort, verkar dock frågan ha ramlat mellan stolarna. När frågor ställs om den fortsatta hanteringen för att uppnå en lösning, blir svaret från Integrations- och jämställdhetsdepartementet att Justitiedepartementet hanterar frågan om ID-kort, och på Justitiedepartementet hänvisar man till Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Vid ytterligare ett samtal till dessa departement får jag svaret att man samråder mellan tre departement: Justitie-, Integrations- och jämställdhets- och Finansdepartementet eftersom man fortfarande inte beslutat om vilket departement som ska ha ansvar för frågan. Min fråga till statsminister Fredrik Reinfeldt är därför följande:

Är statsministern beredd att vidta åtgärder för att säkerställa att något departement och därmed statsråd får ett utpekat ansvar för att kunna lösa frågan om ID-kortsutfärdande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-28 Besvarad: 2008-08-11 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-11)