antagning till högre utbildning

Skriftlig fråga 1997/98:745 av Melin, Ulf (m)

Melin, Ulf (m)
Fråga 1997/98:745 av Ulf Melin (m) till utbildningsministern om antagning till högre utbildning

De nya urvalsreglerna till universitet och högskolor missgynnar dem som söker direkt från gymnasiet till högre utbildning med de nya bokstavsbetygen eftersom de är placerade i en egen kvotgrupp, som är för liten.

Siffror från Högskoleverket visar att fler och fler 19-åringar söker till högskolan men färre och färre kommer in. Andelen 19-åringar som studerar på högskolor och universitet sjunker stadigt sedan flera år, trots att man under 90-talet ökat antalet högskoleplatser med ca 40 %. Denna satsning på fler högskoleplatser har inte kommit 19-åringarna till godo. Inte i något annat EU-land studerar så få 19-åringar vid universitet och högskolor som i Sverige.

I kommentarerna till Högskoleverkets siffror noteras att ministrarna själva inte vågar kommentera eländet de ställt till med. Antagningsreglerna måste ändras. Det är falskt att tala om betydelsen av att gå i gymnasiet och sedan stänga dörren för många ungdomar som gjort sitt allra bästa.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern vidta för att de som söker direkt från gymnasiet inte skall missgynnas vid antagning till universitet och högskolor?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-05-14 Anmäld: 1998-05-18 Besvarad: 1998-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga