Apoteken och 24-timmarsregeln

Skriftlig fråga 2011/12:242 av Bråkenhielm, Catharina (S)

Bråkenhielm, Catharina (S)

den 13 december

Fråga

2011/12:242 Apoteken och 24-timmarsregeln

av Catharina Bråkenhielm (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Många som har besökt ett apotek efter avregleringen av apoteksmarknaden har mötts av beskedet att medicinen inte finns inne. Det innebär ett stort besvär för många äldre kunder som behöver planera ett nytt besök på apoteket, i många fall beställa en ny färdtjänstresa. Det kan också vara ett besvär att inte kunna starta sin medicinering samma dag. Problemet med att medicinen inte finns på apoteket har blivit vanligare och måste få en lösning. Grundläggande är att apoteken har att följa de regler som samhället ställer på ett apotek. Reglerna måste vara lika för alla aktörer. Apotekens skyldigheter regleras av en förordning, som säger att kunden ska få sitt läkemedel inom 24 timmar efter att det efterfrågats. Inget av de sju största apoteksföretagen klarar 24-timmarsregeln vid alla tillfällen. Konkurrenssituationen mellan de olika apotekskedjorna har lett till sämre lagerhållning av mediciner eftersom fler ska dela på ungefär samma intäkter och därför måste minska sina kostnader. En försvårande faktor i sammanhanget är att möjligheten att hänvisa till ett annat apotek är begränsad. När Apoteket AB hade samtliga apotek var det lättare att ha tillräckligt med medicin i lager, och om det behövdes var det enkelt att ta fram information om vilket apotek som hade läkemedlet inne, och hänvisa patienten dit. Efter avregleringen måste apotekspersonalen hantera situationen annorlunda – apoteken har ju inte tillträde till konkurrenternas lagersaldo. Apoteken måste antingen beställa hem läkemedlet och be kunden återkomma eller hänvisa till närmaste apotek inom den egna kedjan eller hänvisa till närmaste apotek i största allmänhet.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att se till att apoteken följer gällande regler och upprätthåller 24-timmarsregeln?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-13 Anmäld: 2011-12-13 Besvarad: 2011-12-21 Svar anmält: 2012-01-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-21)