Arbetet i det säkerhetspolitiska rådet

Skriftlig fråga 2019/20:522 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

De uppgifter som har offentliggjorts i medierna om den irakiske försvarsministern Najah al-Shammaris svenska medborgarskap väcker en rad frågor inom flera centrala politikområden liksom om läget i svensk statsförvaltning och myndighetsstyrning. Därtill uppkommer återigen frågan om regeringens samordning, ledning och hantering av centrala säkerhetspolitiska ärenden.

Frågan framstår beröra säkerhetspolitik i vid bemärkelse samt vara av sådan karaktär att den behöver hanteras på ett sammanhållet sätt. Då statsministern leder arbetet inom det säkerhetspolitiska rådet, vilket inrättats för att regelbundet samordna hanteringen av frågor som rör Sveriges säkerhet i bred bemärkelse, är det således relevant att veta vad statsministern har fått för information och hur statsministern därefter agerat.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

 

Har statsministern blivit informerad i frågan om den irakiske försvarsministern i samband med möten i det säkerhetspolitiska rådet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-29 Överlämnad: 2019-12-02 Anmäld: 2019-12-03 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga