Arbetsförmedlingen

Skriftlig fråga 2019/20:389 av Tobias Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Tidigare i veckan rapporterades det om att det råder stora brister hos Arbetsförmedlingen i samband med att arbetsgivare söker personal för subventionerade anställningar – detta enligt en intern granskning. Tanken är att arbetsgivare med förutsättningarna att ta emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, likt nyanlända och långtidsarbetslösa, ska kunna vända sig till Arbetsförmedlingen och uppge sitt intresse för subventionerade anställningar av dessa grupper.

Den interna granskningen visade dock att av de cirka 4 000 intresseanmälningarna som inkom 2018 förblev 34 stycken per vecka obesvarade, och hela sju av tio arbetsgivare fick ingen återkoppling inom fyra veckor. Brister likt dessa riskerar onekligen att begränsa incitamenten för arbetsgivare att vända sig till Arbetsförmedlingen med intresseanmälningar, vilket gör att de långtidsarbetslösa och andra får än svårare att kliva in på arbetsmarknaden.

Det går att diskutera effektiviteten i subventionerade anställningar som anställningsform, men givet utformningen i dag är det åtminstone en förutsättning att intressenter ges möjligheten att nyttja formen som den ser ut.

Den reformation av Arbetsförmedlingen som har inletts kan möjligen bidra till den beskrivna problematiken, men målsättningen måste ändock vara att myndigheten lyckas med de antaganden den innehar.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Avser arbetsmarknadsministern att ta några initiativ för att åtgärda den beskrivna problematiken, oberoende av den pågående reformationen av Arbetsförmedlingen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-14 Anmäld: 2019-11-15 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga