Arbetsförmedlingens roll vid krigshot

Skriftlig fråga 2021/22:1275 av Mats Green (M)

Mats Green (M)

till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)

 

Med anledning av det rådande säkerhetsläget i Europa har Sverige tvingats att granska den egna beredskapen i det fall det skulle bli ett krigshot mot Sverige.

Alla i Sverige som är 16–70 år har enligt den så kallade totalförsvarsplikten skyldighet att hjälpa till om det skulle bli ett krigshot mot Sverige. De som inte har gjort värn- eller civilplikt ska Arbetsförmedlingen matcha mot lämpliga uppgifter.

Arbetsförmedlingen har alltså uppdraget att säkra personalförsörjningen inom den allmänna tjänsteplikten som är en del av totalförsvaret. Arbetsförmedlingen har själva flaggat för otydligheter och svårigheter att utföra detta uppdrag.

Min fråga till arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark är därför:

 

Hur säkerställer ministern att de uppgifter som i dag åligger Arbetsförmedlingen inom ramen för totalförsvaret kan fungera effektivt i händelse av att de behöver utföras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-15 Överlämnad: 2022-03-15 Anmäld: 2022-03-16 Svarsdatum: 2022-03-23 Sista svarsdatum: 2022-03-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga