Arbetsgivare skyldighet att ta fram en plan för återgång i arbete

Skriftlig fråga 2019/20:381 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Sedan den 1 juli 2018 är arbetsgivare enligt socialförsäkringsbalken skyldiga att upprätta en plan för återgång i arbete för arbetstagare som har varit sjukskrivna längre än 30 dagar i de fall man misstänker att sjukskrivningen kan fortsätta minst 30 dagar till. Förändringen har dessvärre inneburit enorma problem för vissa sjukskrivna till följd av att deras arbetsgivare inte fullföljt sina åtaganden gentemot sin anställda, trots att det flödar av mallar att använda sig av för upprättandet av en plan.

Eftersom arbetsgivare som struntar i detta slipper repressalier innebär det kort och gott att den sjukskrivne mister sin sjukpenning, utan möjlighet att kunna göra någonting åt sin situation. Exempelvis en anställd som drabbats av diskbråck får då, utöver befintliga svårigheter att klara av vardagen, en indragen lön, vilket medför ekonomiska problem i kombination med eventuell depression. De nya reglerna som saknar repressalier för arbetsgivare som brister kan med andra ord innebära en björntjänst om syftet är att hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbete.

I de fall arbetsgivare brister ska det anmälas till Arbetsmiljöverket av Försäkringskassan, vilken kan ålägga arbetsgivaren att vidta åtgärder. Denna process tar dock lång tid, och sedan lagändringarna trädde i kraft har Försäkringskassan endast gjort tre anmälningar trots att betydligt fler arbetsgivare har brustit i sina åtaganden. Till råga på detta handläggs dessa tre ärenden fortfarande trots att de lämnades in i slutet på förra året respektive i början på detta år

Det är fullt förståeligt att man valt att införa dessa krav i syfte att stimulera en rehabilitering för sjuka arbetstagare. Fackförbund som TCO varnade dock för vilka följder vi kunde se, och i dag har vi facit.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att komma till rätta med nuvarande problem, och på vilket sätt avser regeringen att stötta de sjukskrivna som drabbats av detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Sista svarsdatum: 2019-11-20 Svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga