Arbetskraftsinvandring

Skriftlig fråga 2018/19:440 av Christina Höj Larsen (V)

Christina Höj Larsen (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I punkt 21 i den överenskommelse mellan S, MP, L och C som den nya regeringen vilar på sägs följande: Problemet med kompetensutvisningar måste lösas. Ett särskilt visum för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag ska införas (Utredning 2019. Nya regler från 1 januari 2021). Dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas.

Hur ett sådant visum ska konstrueras utan att öppna för de omfattande problem med utnyttjande av löntagare som omgärdat den svenska arbetskraftsinvandringen blir en svår fråga för den planerade utredningen att besvara.

I punkt 21 sägs alltså att problemen med kompetensutvisningar måste lösas, men att dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas. Detta trots att det är dagens regler som orsakat problemen med kompetensutvisningar och samtidigt öppnat för det utnyttjande av löntagare från andra länder som senast beskrevs i SVT:s Uppdrag granskning från den 13 februari i år.

Den borgerliga regeringen införde regelverket tillsammans med Miljöpartiet. När det ledde till ett omfattande utnyttjande av löntagare skärpte man regelverket, vilket ledde till att människor blev utvisade för mindre förseelser begångna av arbetsgivare, det som kallas kompetensutvisningar. Utnyttjandet av löntagare fortsätter bevisligen. S-MP-regeringen lyckades inte åtgärda problemen under förra mandatperioden, och de förslag som man kommit överens om med L och C kommer sannolikt inte att göra saken bättre.

För det som behövs är bland annat att löntagare inte straffas för misstag begångna av arbetsgivare, att det anställningserbjudande som arbetskraftsinvandrare accepterar innan de kommer till Sverige får en starkare juridisk status och att de fackliga rättigheterna stärks. Men inget av detta vill regeringen, C och L göra.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur avser ministern att lösa problemen med kompetensutvisningar och samtidigt värna dagens regler för arbetskraftsinvandring?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-21 Överlämnad: 2019-03-21 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03
Svar på skriftlig fråga