Arbetslösheten i Kronoberg

Skriftlig fråga 2012/13:555 av Eneroth, Tomas (S)

Eneroth, Tomas (S)

den 31 maj

Fråga

2012/13:555 Arbetslösheten i Kronoberg

av Tomas Eneroth (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Den svenska modellen med sin unika omställningsförmåga håller på att urholkas. Regeringen har minskat möjligheterna till arbetsmarknadsutbildning, och arbetslösa har hänvisats till ineffektiva åtgärder i stället för att få stöd att komma tillbaka i arbete. I stället för att förnya Arbetsförmedlingen har regeringen bakbundit arbetsförmedlarna med ett byråkratiskt regelverk. Arbetsförmedlingen har därmed fått försämrade möjligheter att underlätta omställningen på arbetsmarknaden. Både Konjunkturinstitutet och Riksbanken menar att det finns tydliga tecken på att arbetsmarknadens funktionssätt har försämrats under de senaste åren, inte minst till följd av brist på rätt utbildad arbetskraft. Även Svenskt Näringsliv noterar att matchningen på svensk arbetsmarknad blivit sämre. Trots hög arbetslöshet har företag som söker arbetskraft problem med att finna rätt kompetens. Siffror från Arbetsförmedlingen i mitt hemlän Kronoberg visade att Arbetsförmedlingen skickade tillbaka närmare 140 miljoner kronor, samtidigt som antalet arbetslösa ökade dramatiskt. Företagarna i Kronoberg eftersöker utbildad personal, och arbetslösa efterlyser rätt utbildning för att kunna ta jobb – samtidigt som Arbetsförmedlingen sänder tillbaka outnyttjade medel som skulle ha kunnat användas till att möta det ökande rekryteringsgapet på arbetsmarknaden.

Min fråga till ministern blir därför:

Avser arbetsmarknadsministern att ta några initiativ för att Arbetsförmedlingen ska få reella möjligheter att möta de behov som finns på arbetsmarknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-31 Anmäld: 2013-06-04 Besvarad: 2013-06-12 Svar anmält: 2013-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-12)