Arbetsmiljöverkets ansvar

Skriftlig fråga 2016/17:1844 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

 

Regeringen har satt upp en nollvision mot dödsolyckor på arbetsplatser. Ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete. Ett av flera tydliga uppdrag till Arbetsmiljöverket är att förstärka tillsynen av företag som bryter mot arbetsmiljöregler för att få konkurrensfördelar.

Just detta är väldigt relevant vad gäller säkerhet i form av ställningar vid byte av villatak, som är en betydande del av arbetets helhetskostnad. Fackförbundet Byggnads i Halland har vid flera tillfällen kontaktat Arbetsmiljöverket region väst (som har sitt kontor i Göteborg) och anmält arbetsplatser där säkerheten är så bristfällig att risker för dödsolyckor är uppenbar. Arbetsplatserna har funnits i Halmstad och Falkenberg. På Arbetsmiljöverket region väst har Byggnads ombudsmän svarat att det är för långt att åka till Halmstad och Falkenberg, så man avser inte att agera. Att åka till Laholm, som ligger ytterligare några mil bort, är väl då att anse som helt otänkbart.

Arbetsmiljöverket gör dock kontroller, enligt uppgifter från företag och Byggnads i Halland, men dessa är då i huvudsak inriktade på företag där arbetsmiljöarbetet fungerar bra. Dessa företagare tycker dock självklart att det är bra med den möjlighet som finns att få kunskaper för att ytterligare förbättra sitt arbete för att förhindra olyckor och dödsfall.

Som jag ser det så är Arbetsmiljöverket region västs agerande helt oacceptabelt, när de med argumentet att det är för långt att köra väljer att inte kontrollera arbetsplatser där arbetare utsätts för stora risker för dödsfall eller allvarliga skador. Självklart måste regeringen agera genom regleringsbrev eller på annat sätt tydliggöra för Arbetsmiljöverket att de ska agera när det kommer in anmälningar om livsfarliga arbetsplatser. Detta ska de givetvis göra även om de måste åka några mil för att komma till arbetsplatsen. Får vi inte ordning på detta så är hela nollvisionen bara ett slag i luften.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

På vilket sätt avser ministern och regeringen att agera för att säkerställa att Arbetsmiljöverket agerar när det kommer in anmälningar om farliga arbetsplatser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-24 Överlämnad: 2017-08-25 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-08 Sista svarsdatum: 2017-09-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga