Arbetsmiljöverkets arbete

Skriftlig fråga 2009/10:1004 av Jansson, Eva-Lena (s)

Jansson, Eva-Lena (s)

den 27 augusti

Fråga

2009/10:1004 Arbetsmiljöverkets arbete

av Eva-Lena Jansson (s)

till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström (m)

Sedan den borgerliga regeringens skurit ned på budgeten för Arbetsmiljöverket, drygt 30 procent på verksamheten, har antalet inspektioner minskat. När uppenbara arbetsmiljöbrott uppdagas är det svårt att få tag på en inspektör som kan göra kontroll och eventuellt lägga arbetsmiljöstopp. Det innebär att personer riskerar att drabbas av tillbud, arbetsskador eller i värsta fall dödsolyckor.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Tobias Billström är följande:

Är arbetsmarknadsminister Billström beredd att vidta åtgärder för att ge Arbetsmiljöverket utökade resurser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-08-27 Besvarad: 2010-09-10 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-10)