asyl för ryska judar

Skriftlig fråga 1999/2000:442 av Näslund, Ingrid (kd)

Näslund, Ingrid (kd)

den 13 januari

Fråga 1999/2000:442

av Ingrid Näslund (kd) till statsrådet Ulrica Messing om asyl för ryska judar

Antisemitismen har aldrig varit utrotad i Ryssland. Den var stark under Sovjetperioden, trots att även en del judar var aktiva kommunister. I den pressade ekonomiska situation som nu råder i Ryssland letar många efter syndabockar. Olika nationalistiska men också rent antisemitiska strömningar och organisationer har fått förnyat fotfäste. Under de senaste tio åren har en miljon judar utvandrat från Sovjetunionen till Israel. Bara fram till oktober 1999 hade utvandringen från forna Sovjet ökat med 30@50 % medan den ökat med hela 120@130 % från själva Ryssland under årets första tio månader. Skäl för utvandring som numera uppges är genomgående rädslan för antisemitism och för barnens säkerhet. Det är inte nödvändigt att ange den typen av skäl eftersom alla judar tas emot i Israel. Det visar på den stora fruktan som många judar i Ryssland nu öppet vittnar om. Den ryska regeringen stöder inte antisemitismen men ger heller inte skydd åt de som utsätts för antisemitiska påhopp. Åtminstone ett 20-tal familjer har sökt asyl i Sverige och fått avvisningsbeslut. De har upplevt olika former av trakasserier, fängslande, misshandel och i en del fall våldtäkt. Enligt min mening är det inhumant att utsätta dem för den fara det skulle innebära att låta avvisningarna till Ryssland träda i kraft. Regeringen måste agera genom ett praxisbeslut för att förhindra avvisning till en mycket osäker framtid för dessa människor. Konferensen om Förintelsen blir bara en tom symbolhandling, om vi vägrar att ge skydd till dem som i dag lider förföljelse för att de är judar.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att avvisningsbesluten mot de judar som sökt skydd i Sverige inte ska verkställas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-01-13 Anmäld: 2000-01-18 Besvarad: 2000-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-01-26)