Återfall i brott

Skriftlig fråga 2014/15:460 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen presenterade Riksrevisionen en granskningsrapport med titeln Återfall i brott – hur kan samhällets samlade resurser användas bättre?

Det var dyster läsning. En av Kriminalvårdens viktigaste uppgifter är att minska återfallen i brott. Närmare 40 procent av alla dömda återfaller i brott inom tre år, för dem som har suttit i fängelse är det ca 70 procent. Så här har det sett ut under lång tid; återfallen minskar inte.

Detta innebär stort mänskligt lidande, både för brottsoffer och för gärningsmän, samt stora kostnader för samhället. Granskningen visar att de återfallsförebyggande insatserna är för få, samt att de inte görs när det behövs utan alldeles för sent. Det saknas helhetssyn och långsiktig planering. Det råder också osäkerhet om vem som skall stå för kostnaderna vid olika åtgärder.

Samverkan mellan Kriminalvården och andra aktörer, såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, vården samt civilsamhället måste bli bättre.

Uppföljningen är alldeles för kortsiktig och utspridd hos olika aktörer. I förlängningen innebär detta stora onödiga kostnader för samhället. Än värre är att det stora antalet återfall i brott innebär att många oskyldiga människor blir utsatta för brott, vilket innebär stort mänskligt lidande och i vissa fall förstörda liv.

Min fråga till justitie- och migrationsministern är:

Vilka initiativ kommer ministern att ta för att minska återfallen i brott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-23 Överlämnad: 2015-04-23 Anmäld: 2015-04-24 Svarsdatum: 2015-05-06 Sista svarsdatum: 2015-05-06
Svar på skriftlig fråga