Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för tisdag 24 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

återuppbyggnaden med anledning av översvämningarna i södra Norrland

Skriftlig fråga 1999/2000:1256 av Norinder, Patrik (m)

Norinder, Patrik (m)

den 28 juli

Fråga 1999/2000:1256

av Patrik Norinder (m) till näringsminister Björn Rosengren om återuppbyggnaden med anledning av översvämningarna i södra Norrland

Översvämningen i södra Norrland under sommaren förorsakade stora materiella skador. Ett omfattande återuppbyggnadsarbete måste nu ta vid i de kommuner i södra Norrland som drabbats av sommarens översvämning. Vi vet att hus har förstörts, broar raserats, att vägar är oframkomliga på grund av de skador vattnet förorsakat och att järnvägen kräver betydande reparationer m.m. Som exempel kan nämnas att expertis bedömer att järnvägen på sträckan Bollnäs@Edsbyn@Orsa, som är viktig inte minst för godstransporter, inte kan tas i bruk förrän efter tre månaders reparationer.

I detta sammanhang kan noteras att med stöd av riksdagens ställningstagande har regeringen under ett antal år beviljat investeringsmedel för hållbar utveckling. Ett stort antal kommuner i landet har erhållit investeringsmedel för sådana insatser. De kommuner i södra Norrland som drabbats av översvämning har dock inte fått några resurser för detta. I samband med det återuppbyggnadsarbete som följer med anledning av översvämningarna i södra Norrland bör ett investeringsprogram upprättas med sikte på en hållbar utveckling för dessa kommuner.

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att upprätta ett investeringsprogram med anledning av översvämningarna i södra Norrland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarad: 2000-08-25 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-25)