åtgärder för att minska antalet salmonellafall i Sverige

Skriftlig fråga 2003/04:1610 av Johansson, Bengt-Anders (m)

Johansson, Bengt-Anders (m)

den 9 september

Fråga 2003/04:1610

av Bengt-Anders Johansson (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om åtgärder för att minska antalet salmonellafall i Sverige

Mellan åren 2002 och 2003 har antalet utbrott av salmonella på grund av svensksåld mat ökat med fem procent. Av de 3 800 svenskar som insjuknat under 2003 hade 800 personer smittats av svensksåld mat, vilket är en ökning med 50 % jämfört med året innan. Denna oroande utveckling konstateras i en undersökning gjord av professorn i livsmedelshygien Marie-Louise Danielsson-Tham.

Som ett led i att få stopp på denna utveckling har företrädare för Jordbruksdepartementet tidigare deklarerat att man funderat över att inom EU driva kravet att salmonellagarantierna ska utvidgas till att även gälla köttberedningar.

Givet de nya och oroande uppgifterna om förekomsten av salmonella i Sverige krävs konkreta åtgärder från Jordbruksdepartementet och att det klarläggs hur förhandlingsläget är just nu inom EU. Man frågar sig också när ett positivt beslut kan fattas i ministerrådet och vad regeringen kommer att göra på kort sikt för att stilla oron vad gäller salmonellasmitta i Sverige.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till jordbruksministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska antalet salmonellafall i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-09-09 Anmäld: 2004-09-14 Besvarad: 2004-09-15 Svar anmält: 2004-09-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-15)