Åtgärder för att öka tryggheten för Sveriges bönder

Skriftlig fråga 2018/19:216 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Enligt en undersökning gjord av Landja Marknadsanalys är det vanligt att lantbrukare utsätts för olika former av brott. De vanligaste brotten är bluffakturor och bedräglig telefonförsäljning, vilket även drabbar många andra företagare. Därutöver drabbas bönder ofta av stöld av diesel; 40 procent av alla bönder är drabbade. Även stöld av maskiner och redskap är vanligt; 25 procent av alla bönder drabbas.

Av självklara skäl är det svårare att förebygga brott som sker på landsbygden med glesbebyggelse och färre bofasta. Polisen arbetar dessutom med ett större geografiskt område än i tätorten eftersom antalet bofasta är färre. Samtidigt ska naturligtvis bönderna precis som övriga näringsidkare kunna känna sig trygga och inte riskera att utsättas för omfattande stölder.

Sverige behöver en levande landsbygd och ett fungerande jordbruk. Med ökande brottslighet finns en risk att personer avstår från att driva jordbruk, vilket skulle vara mycket olyckligt. Antalet bönder i Sverige är redan lågt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att stölderna riktade mot Sveriges bönder ska minska?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-12 Överlämnad: 2019-02-13 Anmäld: 2019-02-14 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga