Åtgärder mot Kina

Skriftlig fråga 2018/19:887 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Läget i Hongkong försämras dag för dag. Demokratiaktivister och frihetsvänner möter ett växande motstånd och en växande brutalitet. I bakgrunden finns även de hot Folkrepubliken Kina kan komma att verkställa. Åtskilligt har hänt sedan ledamoten Åsa Coenraads för en tid sedan väckte sin relevanta fråga 2018/19:862 Situationen i Hongkong. Polisvåldet har eskalerat. Omvärlden kan inte stillatigande och passivt se på när ett system präglat av öppenhet och rättssäkerhet krossas. Bilderna från Himmelska fridens torg i Peking 1989 finns fortfarande kvar i mångas medvetande. 

Min fråga till utrikesminister Margot Wallström är:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern och regeringen för att tillsammans med europeiska partnerländer markera mot Folkrepubliken Kina för att inte legitimera brutalitet och övergrepp mot demokratiförespråkare och frihetsvänner i ett Hongkong än så länge präglat av öppenhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-15 Överlämnad: 2019-08-16 Anmäld: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-08-30 Sista svarsdatum: 2019-08-30
Svar på skriftlig fråga