Åtgärder mot skjutvapenvåld

Skriftlig fråga 2019/20:209 av Katja Nyberg (SD)

Katja Nyberg (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen besköts två väktare då de bevakade ett fastighetshus i Rinkeby. Att den organiserade brottsligheten i dag har ett så stort våldskapital att man ger sig på väktare, ordningsvakter och rättsväsen är ett allvarligt samhällshot som Sverige står inför. Rättsväsendet står alltmer handfallet inför uppgiften att ta kontroll över situationen, då både befogenheter och resurser lyser med sin frånvaro.

Det är dags att på riktigt ta tag i den ökande våldseskalering som breder ut sig alltmer. Det räcker inte längre att stödja sig på vissa av riksdagen framtvingade straffskärpningar. Det räcker inte att hänvisa till tillskott av resurser som kommer alltför sent och är alltför litet. Nu är det inte längre bara poliser som blir beskjutna – oskyldiga medborgare dör då de råkar vistas på fel plats, och väktare blir beskjutna då de gör sitt jobb. Frågan är inte längre när nästa skjutning ska ske utan vem det är som står på tur.

Det problem som finns är inte något som kan lösas genom att regeringen dementerar människors upplevda känslor av otrygghet och drar riksdagens tillkännagivanden och utredningar i långbänk för att få det att framstå som att regeringen har kontroll på läget. Vilka egna initiativ tar regeringen för att bemöta problemet?

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka ytterligare åtgärder avser regeringen att vidta för att stävja det ökande skjutvapenvåldet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-17 Överlämnad: 2019-10-18 Anmäld: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga