Avrättningar av politiska fångar i Iran

Skriftlig fråga 2009/10:835 av Bargholtz, Helena (fp)

Bargholtz, Helena (fp)

den 24 maj

Fråga

2009/10:835 Avrättningar av politiska fångar i Iran

av Helena Bargholtz (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Nyligen avrättades fem politiska fångar i Iran. Därtill har regimen fastställt dödsdomen för ytterligare sex politiska fångar för deras medverkan i regimkritiska protester. Dessa dödsdomar kan verkställas när som helst om kraftfulla internationella påtryckningar uteblir.

Kraftfulla fördömanden i ord är självfallet positiva men har tyvärr visat sig otillräckliga inför prästerskapets diktatur. Den iranska regimen fortsätter att systematiskt negligera FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt andra internationella konventioner.

Med anledning av det anförda vill jag fråga utrikesminister Carl Bildt på vilket sätt han i Sverige och i internationella sammanhang har för avsikt att arbeta för att förhindra fortsatta avrättningar i Iran.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-24 Anmäld: 2010-05-25 Besvarad: 2010-06-10 Svar anmält: 2010-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-10)