Avstämning av sändningstillståndet

Skriftlig fråga 2015/16:785 av Cecilia Magnusson (M)

Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Regeringen utfärdar sändningstillstånd för public service-bolagens sändningar. Det nuvarande sändningstillståndet, som är sexårigt, gäller mellan åren 2014 och 2019. Vi är nu inne i det tredje året och det börjar bli dags för en avstämning av tillståndet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministern:

När avser ministern och regeringen att påbörja avstämningen av sändningstillståndet, och vad kommer den uppföljningen att innehålla?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-02-11 Överlämnad: 2016-02-11 Anmäld: 2016-02-12 Svarsdatum: 2016-02-24 Sista svarsdatum: 2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga