Bankgarantin

Skriftlig fråga 2011/12:240 av Sjöstedt, Jonas (V)

Sjöstedt, Jonas (V)

den 13 december

Fråga

2011/12:240 Bankgarantin

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Den svenska insättningsgarantin för sparade pengar grundar sig på EU-regler. Garantin gäller ett belopp på 100 000 euro även i den svenska lagstiftningen. Euron är i dag en instabil valuta och det finns en betydande risk att den inte överlever i sin nuvarande form.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Har statsrådet några planer på att ta initiativ till att omformulera bankgarantin så att den i stället anges i svenska kronor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-13 Anmäld: 2011-12-13 Besvarad: 2011-12-21 Svar anmält: 2011-12-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-21)