barn- och ungdomsvården

Skriftlig fråga 2001/02:1632 av Åkerhielm, Anna (m)

Åkerhielm, Anna (m)

den 16 september

Fråga 2001/02:1632

av Anna Åkerhielm (m) till socialminister Lars Engqvist om barn- och ungdomsvården

RRV:s rapport 2002:13 Ingen plats för ungdomar @ Konsekvenser av platsbristen vid de särskilda ungdomshemmen inom SIS, är en svidande kritik av ett dåligt fungerande omhändertagande av ungdomar med svårartade störningar och som många gånger hamnar mellan systemets olika stolar.

I rapporten framgår det bl.a. att:

Platsbristen bidrar till urholkad vårdkvalitet och sämre arbetsmiljö på institutionerna.

Platsbristen leder till att möjligheterna till en sammanhängande och planerad vård minskar eftersom nödlösningar sätts in.

Platsbristen riskerar även rättssäkerheten och drabbar en redan utsatt grupp. Platsbristen leder till stora samhällsekonomiska merkostnader.

RRV anser att utvecklingen är ohållbar såväl för de direkt berörda som för övriga samhället. Flera åtgärder måste uppenbart omedelbart vidtas, men därtill behövs en nationell handlingsplan som från grunden angriper problem med organisation och ansvarsfördelning, incitamentsstrukturer, kunskapsuppbyggnad och kvalitet.

Min fråga:

Är socialministern beredd att omgående tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdrag att skyndsamt utforma en nationell handlingsplan för barn- och ungdomsvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-09-16 Besvarad: 2002-09-27 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-27)