Barncancervården

Skriftlig fråga 2019/20:164 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Vi moderater prioriterar och fördubblar i vårt budgetalternativ de särskilda resurser som varje år ska riktas till barncancervården. Behandling av cancer skiljer sig åt mellan vuxna och barn. Därför vill vi genomföra en långsiktig särskild riktad statlig satsning gällande barncancerforskning. En väl fungerande barncancervård är beroende av att lösa den akuta bristen på sjuksköterskor och på längre sikt att många barnonkologer går i pension. Därför behöver möjligheterna att inrätta en specialistutbildning inom barncancervård ses över.

Moderaterna föreslår att barn med cancer och deras anhöriga erbjuds en rehabiliteringsplan och psykosocialt stöd. Dessutom krävs samordning för att patienter i barncancervården som fyller 18 år inte ska riskera att hamna i kläm vid övergången till den reguljära vården. Det finns i dag ett glapp mellan de olika vårdformerna, vilket gör att unga vuxna ibland har svårt att veta vart de kan vända sig för att få råd, hjälp och stöd.

Det är ungefär 11 000 personer i Sverige i dag som har eller har haft cancer som barn, och 60 till 80 procent av de barn som överlevt cancer drabbas av sena komplikationer. Detta ställer krav på hälso- och sjukvården. Kunskapen om sena komplikationer är i dag begränsad, och i större delen av landet saknas möjlighet till specialiserad hjälp.

Det är mycket glädjande och hoppfullt att ungefär 85 procent av alla barn som drabbas av cancer numera överlever. Samtidigt återstår mycket arbete för att nå visionen om att utrota barncancer. I dag finns det ingen specifik utbildning för den vårdpersonal som arbetar med barncancervård annat än de utbildningar som Barncancerfonden erbjuder. Detta är oacceptabelt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern att verka för att regeringen lämnar förslag om att fördubbla stödet till barncancervården i Sverige, så som Moderaterna föreslagit?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-11 Överlämnad: 2019-10-12 Anmäld: 2019-10-15 Sista svarsdatum: 2019-10-23 Svarsdatum: 2019-10-24
Svar på skriftlig fråga