Barnfetma

Skriftlig fråga 2019/20:372 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I dag talar många forskare om en tickande hälsobomb eftersom många svenska barn lider av fetma och riskerar att få sjukdomar som förstör deras liv. Dessutom blir allt fler fetare i allt lägre åldrar. På tio år har antalet överviktiga barn i Sverige nästan fördubblats, och i dag anses vart femte barn mellan sex och tio år vara överviktigt medan 3–5 procent har fetma. Svenska läkare varnar för att dessa barn kommer att dö i förtid.

Hjärtspecialister har sett åderförkalkning hos överviktiga tonåringar. De menar också att de har sett en trefaldig ökning av insulinnivåerna, förhöjt blodtryck under natten och en allvarlig förtjockning av hjärtats vänsterkammare som leder till skadliga effekter hos överviktiga 13-åringar. Förtjockningen är en varningssignal för åderförkalkningssjukdomar och kan föregå hjärtinfarkt eller propp i hjärnan.

Gör vi inget nu riskerar vi en vårdsituation som är ohållbar i framtiden. Som läget är i dag står vi inför en epidemi av hjärt-kärlsjukdomar. Diabetes, högt blodtryck och åderförkalkning är alla sjukdomar som i hög grad kommer att orsaka lidande och ta samhälleliga kostnader i anspråk. Knäproblem, höftbesvär eller benbrott hos barn är inte sällan kopplat till fetma.

Det handlar främst om vårt sätt att leva. Felaktig kost och för litet fysisk aktivitet är två viktiga faktorer men forskare menar också att arv och andra faktorer gör att vissa är mycket mer känsliga för de miljöfaktorer som finns och därför lättare utvecklar övervikt och fetma än andra.

Det är inte svårt att hitta högriskbarnen och sätta in behandling snarast. Många ser genom fingrarna och de överviktiga barnens problematik är inget man vågar ta tag i.

I skolan är det ofta de överviktiga barnen som sitter på bänken medan de andra aktiverar sig själva. Fler idrottslektioner hjälper inte de överviktiga och feta barnen utan man måste börja med kosten, och då främst i hemmet.

Sjukvården och skolan måste sätta in mer resurser för de ungas hälsa. Också föräldrar måste ta sitt ansvar.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur vill ministern arbeta för att minska barnfetma i det svenska samhället?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga