Barns och ungas psykiska hälsa

Skriftlig fråga 2018/19:566 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle, i synnerhet bland våra unga. Värst drabbade är unga kvinnor. Generellt uppger var fjärde person i åldern 16–24 år nedsatt psykiskt välbefinnande.

Bland 15-åriga flickor är nu andelen som rapporterar psykosomatiska besvär hela 57 procent, enligt en publicerad rapport från Folkhälsomyndigheten.

Diagnostiserad psykisk ohälsa hos barn i åldern 10–17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18–24 år, är ökningen närmare 70 procent. Dessa alarmerande siffror presenterar Socialstyrelsen i en rapport om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga, åren 2006–2016. Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av diagnostiserad psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen, drygt 63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18–24 år.

Siffrorna sticker ut jämfört med övriga nordiska länder och har dessutom förvärrats i snabb takt.

Regering och riksdag har vidtagit åtgärder i form av satsningar på psykiatrin och elevhälsan. Nya satsningar aviseras framöver. Det är bra och helt nödvändigt. Samtidigt föreligger inte tillräckliga insatser från samhället för att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Vissa skolor har insett allvaret och jobbar aktivt med att stärka barns och ungas psykiska hälsa genom att till exempel använda mindfulness. Men detta kommer bara ett fåtal barn och unga till del. I dag saknas begreppet psykisk hälsa i grund- och gymnasieskolans läroplaner. Goda exempel på detta finns i både Finland och Kanada som båda integrerat psykisk hälsa i skolschemat för att öka barns och ungas kunskap och förståelse för sin egen psykiska hälsa. Kanske finns det en korrelation till att de också är två länder som i dag har högst Pisaresultat i skolan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder planerar ministern och regeringen att vidta för att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga i grund- och gymnasieskolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-18 Överlämnad: 2019-04-23 Anmäld: 2019-04-24 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga