Barns rätt till kunskap om barnkonventionen

Skriftlig fråga 2012/13:709 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 14 augusti

Fråga

2012/13:709 Barns rätt till kunskap om barnkonventionen

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

För att kunna ställa krav och stå upp för sina rättigheter måste man i grunden känna till dem. Alltför många barn har aldrig fått utbildning i eller ens information om FN:s barnkonvention. Det visar undersökningar från bland annat barnrättsorganisationer som Unga Örnar och Rädda Barnen.

Under de första tio åren med barnkonventionen sattes det av pengar för att olika frivilligorganisationer skulle kunna sprida kunskap om barnkonventionen till landets skolelever. Skolmaterial togs fram, och en rad olika insatser bidrog till att 90-talets barn fick en ökad kunskap om sina rättigheter. I dag finns inte samma möjlighet och stöd till barnrättsorganisationerna. Barnrättskommittén har också i den svenska granskningen lyft fram kritik mot den låga kunskapsnivån bland barn och ungdomar om barnkonventionens innehåll. Kunskapen om barns rättigheter bland lärarna är också alltför låg.

Detta är en utveckling som måste brytas. Barn har rätt till kunskaper om sina rättigheter. En väg skulle kunna vara att stärka skrivningarna i skolans styrdokument så att elever under sin skoltid blir utbildade i barnkonventionen.

Det är grundläggande att varje barn känner till sina rättigheter och lär sig mer om dem.

Min fråga till utbildningsministern är hur han avser att komma till rätta med problemet att allt för få barn känner till barnkonventionen och sina egna rättigheter som barn.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-14 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-28 Svar anmält: 2013-08-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-28)