Basanslag till Lantbruksuniversitetet

Skriftlig fråga 2018/19:201 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

I den senaste forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, vilken beslutades om av riksdagen i april 2017, angavs principerna för hur en ökning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå skulle fördelas till landets lärosäten. I budgetpropositionen 2017/18:1 (UO16) aviserades sedermera hur de ökade resurserna för år 2019 och 2020 skulle fördelas. Bland annat framkom att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) skulle få ökade basanslag innevarande år. I övergångsbudgeten konstaterades dock helt krasst att den tidigare aviserade ökningen uteblir.
Riksdagen har varit överens om vikten av långsiktiga villkor för forskning. Därför var det förvånande att regeringen i sin övergångsbudget utelämnade de beslutade anslagsökningar som landets universitet och högskolor hade att påräkna. I den M-KD-budget som sedermera vann majoritet i riksdagen tillfördes emellertid den aviserade ökningen av basanslag i enlighet med den ovan namngivna budgetpropositionen.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Kommer den ökning av basanslag som aviserades för Lantbruksuniversitetet i den av riksdagen beslutade M-KD-budgeten att fördelas ut, och i så fall när?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-12 Överlämnad: 2019-02-13 Anmäld: 2019-02-14 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga